تقریباً دوسال پس از جنگ جهانی دوم و آرام گرفتن اوضاع در ایران، در خرداد ماه ۱۳۲۶ میرمحمدعلی هاشمیان معروف به آقامیر محمدعلی قنادزاده ،در سرای بلور تهران که تازه تاسیس هم بود، یک باب مغازه تهیه کرد و شروع به فعالیت نمود‌.

 

 

 

  سرای بلور که توسط حاج محمد حسین بلور فروشان ساخته شده بود در گذشته درب ورودی داشت که از تیمچه حاجب الدوله به آن وارد می‌شدند اما بعداً درب آن را برداشتند و عملاً پاساژ بلور یا همان سرای بلور به تیمچه حاجب الدوله متصل شد. 

 

آقا میرمحمدعلی در ابتدای کار به سبب دوستی که با آقای جهانشاهی و برادران تولایی، که صاحبان شرکت بازرگانی مسعود بودند، داشت شعبه اصلی پخش چینی مسعود را در بازار تهران در دست گرفت و تا سال ۱۳۵۷ شعبه اصلی پخش چینی مسعود توسط فروشگاه قنادزاده انجام می‌شد و آقامیرمحمدعلی علاوه بر تهران در شهرستان‌ها هم چینی مسعود را توزیع می کرد.

 

آن زمان واردات چینی مسعود از ژاپن انجام می‌شد و مردم چینی مسعود را به چینی گل سرخی ،گل گندمی ، گل میخک ،سلطنتی و ... می شناختند.

 

 

بعد از سال ۱۳۵۷ تاکنون فروشگاه قنادزاده توسط سه نسل از این خانواده در حال فعالیت بوده و اکنون چهارمین نسل خانواده در این فروشگاه مشغول به فعالیت هستند.

 

 

تیمچه حاجب الدوله پاساژ بلور