سرویس های غذاخوری کامل برای حداقل 12 نفر و دارای تمامی اقلام لازم می باشند.معمولا برای جهیزیه از سرویس 12 نفره کامل استفاده می شود. زیرا اقلام آن برای قرار گیری بر روی میز نهارخوری مناسبتر است.

در کشور های مختلف و بر اساس فرهنگ های مختلف سرویس غذاخوری کامل یا جهیزیه به تعداد مختلفی معرفی می شوند .به عنوان مثال در ایتالیا برای بعضی شرکتهای تولیدی سرویس های غذا خوری 4 نفره تعریف شده است.

اما در ایران این تعداد برای 12 نفر و تا 18نفر می باشد. از این رو بعضی شرکت ها برای سرویس کامل غذاخوری بعضی اقلامشان را تا 18 عدد افزایش می دهند.
سرویس غذاخوری کامل معمولا شامل سرویس غذاخوری ، سرویس چای خوری کامل و سالادخوری می باشد.

در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

سرویس کامل (جهیزیه) معمولا شامل سرویس غذاخوری ، سرویس چای خوری کامل و سالادخوری می باشد.
سرویس غذاخوری کامل مناسبترین سرویس برای چیدمان میز نهارخوری نیز می باشد.